Agrarisch loonwerk

We beschikken over een uitgebreid en gespecialiseerd machinepark. Wij voeren onze werkzaamheden uit met behulp van rtk-GPS. Naast het gebruik van de machines voor de eigen teelten worden de machines ook ingezet om werkzaamheden op andere bedrijven uit te voeren. Voor sommige klanten voeren we complete teelten uit in loonwerk, daarnaast doen we ook “losse” werkzaamheden in loonwerk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Veel uitgevoerde werkzaamheden in loonwerk zijn:

 • Spuiten (gewasverzorging)
 • Kunstmest strooien
 • Kool- en knolselderijplanten
 • Kilveren/egaliseren
 • Sleuven/greppels frezen
 • Uien zaaien
 • Uien planten
 • Uien rooien/laden
 • Aardappelen poten en frezen
 • Aardappelenrooien
 • Aardappelen vergassen
 • Aardappelen scheppen (schepmachine/verreiker)
 • Maaidorsen
 • Sto persen (grote en kleine balen)
 • Bieten zaaien
 • Bieten rooien
 • Knolselderij rooien
 • Winterwortelen rooien
 • Rode kool oogsten (machinaal)
 • Beregenen
 • Spitten / Spitzaaien
 • Ploegen
 • Tarwe zaaien

Sinds 2008 werken wij met rtk-GPS wat we gebruiken bij:

 • Alle plant- en zaaiwerkzaamheden
 • Het maken van hoogtekaarten die we gebruiken met egaliseren
 • Ploegen
 • Spitten
 • Kooloogsten
 • Gewasverzorgende toepassingen(spuiten etc.)
 • Egaliseren met in 2013 aangeschafte BOS GIGA.